SPLETNA REZERVACIJA

Kulturne znamenitosti

 • cerkev Marije Snežne v Solčavi
 • cerkev Svetega Duha v Podolševi
 • kapela Kristusa Kralja v Logarski dolini
 • planšarija v Logarskem kotu
 • planšarija v Robanovem kotu
 • olcarska bajta in oglarska bajta v Logarski dolini
 • stalna razstava o Potočki zijalki v muzeju Firšt
 • stalna razstava Zdravje bolnikov v muzeju Firšt
 • Fidov gaj - to je Fidova zijalka, kjer lahko spoznaš skrivnosti ljudskega zdravilca Vida Strgarja - Fida
 • Flosarska zbirka na Ljubnem (link)
 • Gornjegrajske zbirke:
 1. ETNOLOŠKA ZBIRKA – ustanovljena 1989
 2. ZBIRKA ANTONA JAMNIKA (1862-1942) izumitelja in ljudskega oblikovalca, 1999
 3. ETNOLOŠKA ZBIRKA ŠOKATNIKOVE DOMAČIJE, 1999
 4. ZBIRKA FOSILOV IN KAMNIN, 1999
 5. VERSKA ZBIRKA – ustanovljena 1993
 6. ZBIRKA VIZITK IN NEKRAJEVNIH RAZGLEDNIC, 1995
 7. ZBIRKA OBČINE GORNJI GRAD NA STARIH FOTOGRAFIJAH, 1995