SPLETNA REZERVACIJA

Potočka zijalka

Slikovita jama Potočka zijalka leži na višini 1675 m na južnem pobočju Olševe (1929 m) v vzhodnih Karavankah. Velik vhod se odpira proti jugu. Jama je dolga 115 m, široka od 20 do 40 m, strop pa je visok od 4 do 10 m. Nastala je v zgornjetriasnem dachsteinskem apnencu, ki je tektonsko močno pretrt. Arheološka izkopavanja profesorja Srečka Brodarja v Potočki zijalki v letih 1928–1935 pomenijo začetek slovenskih paleolitskih raziskav. Jama je pomembna zaradi svoje visokogorske lege in odkritja številnih koščenih konic paleolitskih (starejšekamenodobnih) lovcev.

 

Več na: http://www.dedi.si/dediscina/323-potocka-zijalka

 

 

Green Globe
Green Globe