SPLETNA REZERVACIJA

Ribolov

Reka Savinja izvira pri slapu Rinka v Logarski dolini. Je tipična alpska reka, ki s svojo čistočo in okoljem, kjer se nahaja očara prav vsakega ljubitelja ribolova.

REVIR 1 - samo UJEMI & SPUSTI:

Lučnica (5km), Savinja od Logarske doline do Luč in kapitalni revir Savinja (2km), od Savinjskega mostu do Pekovega jezu. Ribolov je možen od 1. aprila do 31. oktobra, s suho muho, nimfo in potezanko. Edini dovoljeni način ribolova je muharjenje z navezavo le ene muhe vezane na trnku enojčku! Obvezna uporaba trnka brez zalusti oziroma s stisnjeno zalustjo! Ujemi in spusti!

 

Potočna postrv in sulec sta zaščitena

REVIR 2:

Savinja od sotočja z Lučnico dolvodno do Savinjskega mostu nad Ljubnim

REVIR 3:

Savinja od Pekovega jezu v Ljubnem dolvodno do Kolenčevega jezu v Okonini. 
 

Ribolov v 2. in 3. revirju je dovoljen od 1. aprila do 31. oktobra s suho muho, nimfo in potezanko. Edini dovoljeni način ribolova je muharjenje z navezavo le ene muhe vezane na trnku enojčku! Obvezna uporaba trnka brez zalusti oziroma s stisnjeno zalustjo!

Ribolov je dovoljen le v izbranem revirju! Prehajanje med revirji tekom lovnega dne ni dovoljeno!
Lučnica in ostali pritoki ter struge so varstvene vode in je ribolov v
njih strogo prepovedan!

Potočna postrv in sulec sta zaščitena!

Uplenjeno ribo je potrebno označiti na ribolovni dovolilnici in jo
imeti pri sebi.

Sezona ribolova:

Ribolov v obeh revirjih je dovoljen od 15. aprila do 31. maja le s potezanko vecjo od 5 cm, od 1. junija do 31. oktobra pa tudi s suho muho in nimfo.

 

Način ribolova in pomembne informacije:

Edini dovoljeni način ribolova je muharjenje z navezavo le ene muhe vezane na trnku enojčku! Obvezna uporaba trnka brez zalusti oziroma s stisnjeno zalustjo! 
Dovoljen dnevni uplen: 1 lipan z najmanjšo mero 50cm, ali 2 šarenki v medmeri 30-40 cm! 
Potočna postrv je zaščitena! 


Cena ribolovnih kart

Cena ribolovnih dovolilnic:
Enodnevna: 50 €
Tridnevna: 130 €
Muharski ribnik pri ribiškem domu: 15 €

 

Muharski ribnik pri ribiškem domu

Ribolov je dovoljen od 1. marca do 31. oktobra. Dovoljeno izključno muharjenje, z navezavo le ene muhe na trnku enojčku! Obvezna uporaba trnka brez zalusti oziroma s stisnjeno zalustjo , uporaba potezanke prepovedana!
Lov sulca ni dovoljen!
Dovoljen dnevni uplen: 3 ribe, od tega le ena nad 40cm !
Cena dnevne ribolovne dovolilnice za muharski ribnik je 15 € (DDV vštet v ceno)

Green Globe
Green Globe