SPLETNA REZERVACIJA

Ribolov

Voda, ki izvira pod vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp, pade v atraktivnem slapu Rinka v Logarsko dolino, ponikne in pride na dan spet v spodnjem delu Logarske doline. V tisočletjih je sooblikovala dolino, ki ji daje ime – Savinjska dolina. Reka Savinja se s pritoki veča in v svoji čistosti nudi kvaliteten življenjski prostor ribjemu življu, napaja življenje in prinaša ljudem veselje.

Ljubitelji ribolova se očarani nad bogastvom reke, lepoto pokrajine in gostoljubnostjo domačinov radi vračajo v ta ribolovni raj.

REVIR 1 - samo UJEMI & SPUSTI:

Lučnica (5km), Savinja od Logarske doline do Luč in kapitalni revir Savinja (2km), od Savinjskega mostu do Pekovega jezu.

 

REVIR 2:

Savinja od sotočja z Lučnico dolvodno do Savinjskega mostu nad Ljubnim

 

REVIR 3:

Savinja od Pekovega jezu na Ljubnem dolvodno do Kolenčevega jezu v Okonini. 

 

Ribolov je možen od 15. aprila do 31. maja le s potezanko večjo od 5 cm, od 1. junij do 31. oktobra pa tudi s suho muho in nimfo.

Sezona ribolova:

Ribolov v obeh revirjih je dovoljen od 15. aprila do 31. maja le s potezanko vecjo od 5 cm, od 1. junija do 31. oktobra pa tudi s suho muho in nimfo.

 

Način ribolova in pomembne informacije:

Edini dovoljeni način ribolova je muharjenje z navezavo le ene muhe vezane na trnku enojčku! Obvezna uporaba trnka brez zalusti oziroma s stisnjeno zalustjo! 

Ribolov je dovoljen le v izbranem revirju! Prehajanje med revirji tekom lovnega dne ni dovoljeno!
Lučnica in ostali pritoki ter struge so varstvene vode in je ribolov v njih strogo prepovedan!

Potočna postrv in sulec sta zaščitena!

Uplenjeno ribo je potrebno označiti na ribolovni dovolilnici in jo imeti pri sebi.

Dovoljen dnevni uplen: 1 lipan z najmanjšo mero 50cm, ali 2 šarenki v medmeri 30-40 cm! 


Cena ribolovnih dovolilnic

Cena ribolovnih dovolilnic:
Enodnevna: 50 €
Tridnevna: 130 €
Muharski ribnik pri ribiškem domu: 15 €

 

Muharski ribnik pri ribiškem domu

Ribolov je dovoljen od 1. marca do 31. oktobra. Dovoljeno izključno muharjenje, z navezavo le ene muhe na trnku enojčku! Obvezna uporaba trnka brez zalusti oziroma s stisnjeno zalustjo, uporaba potezanke prepovedana!
Lov sulca ni dovoljen!
Dovoljen dnevni uplen: 3 ribe, od tega le ena nad 40cm !
Cena dnevne ribolovne dovolilnice za muharski ribnik je 15 €.

Green Globe
Green Globe