SPLETNA REZERVACIJA

Eko certifikat

 Green Globe

Družina Plesnik v Logarski dolini živi že 700 let. Glavni dejavnosti naših prednikov sta bili kmetijstvo in gozdarstvo, od začetka 20. stoletja pa tudi turizem. Naši predniki so skrbno varovali naravne vire in razvijali turizem v sozvočju z naravo.

V hotelu Plesnik si prizadevamo za sonaravni in ekoturizem ter trajnostno rabo virov. Sprejeli smo vrsto ukrepov, s katerimi želimo osveščati tudi naše goste in dobavitelje. Ravnamo se po Trajnostnem načrtu, ki vključuje okoljske, socio-kulturne, kakovostne, zdravstvene in varnostne vidike. Letno opravimo oceno izboljšav in sproti beležimo nove ukrepe, pri čemer upoštevamo tudi mnenja gostov in dobaviteljev.

 

Načelo trajnostnega življenja je torej moto, ki nas spremlja že vse od malih nog…

Tradicija in v zibelko položeno poslanstvo nas zavezuje k doslednemu upoštevanju naslednjih načel:

  • Spoštovati skupnost življenja in skrbeti zanj

Naša etična dolžnost je, da skrbimo za druge ljudi in ostale oblike življenja. Prizadevamo si za zmerno rabo virov in ohranjanje okolja, da bi bile tega deležne tudi generacije, ki bodo prišle za nami. Naše prizadevanje in razvoj usmerjamo tako, da ne ogroža preživetja drugih vrst in ne uničuje njihovih habitatov. Jasno imamo zapisana pravila obnašanja v Krajinskem parku Logarska dolina.

  • Izboljševati kakovost človeškega življenja

Namen našega razvoja je izboljšati kakovost človekovega življenja. Ekonomska rast je del razvoja, vendar sama po sebi ni cilj in se tudi ne more nadaljevati v neskončnost. V podjetju smo si zadali različne cilje, med njimi je tudi dolgo in zdravo življenje. K doseganju tega cilja veliko pripomore zdrava lokalna prehrana, ki jo z veseljem nudimo našim gostom med bivanjem v našem hotelu. Gostom nudimo tudi programe za zdravje, ki smo jih oblikovali po načelih permakulture, Sebastiana Kneippa, Rudolfa Steinerja in ayurvede. Vsi programi so sestavljeni iz prilagojene, zdrave prehrane, zdravilnih učinkov zelišč, primernih aktivnosti na prostem, sproščanja z wellness programi, masaž in terapij.

  • Ohraniti vitalnost in pestrost narave

Naš razvoj temelji na trajnostni rabi obnovljivih virov, zdržnem poseganju v prostor in odgovornem ravnanju z odpadki. Prizadevamo si za varovanje narave in ohranjanje biotske pestrosti v Logarski dolini. Vsi ti postopki so podrobno opisani v našem internem dokumentu, ki je del Green Globe eko certifikata – Trajnostni sistem upravljanja. Turistični objekti v dolini se že več kot deset let ogrevajo na lesno biomaso iz lokalnih virov in uporabljajo čistilno napravo za odpadne vode.

  • Spremeniti osebni odnos in ravnanje

Zdravje je naše bogastvo. Da ostanemo zdravi, pa moramo poskrbeti sami, in sicer tako, da skrbimo za našo naravo in naše telo. Stremeti moramo k čim bolj trajnostnem načinu življenja. Pri našem odnosu do narave je tudi izjemno pomemben odnos do hrane. V naši ponudbi hrane so izdelki lokalnih in slovenskih kmetij. Kuharji pripravljajo sveže obroke iz lokalnih sestavin. Da pa nam hrane ne bo treba metati stran, smo uvedli predhodno naročanje na kosilo in večerjo. Pripravili smo menije, med katerimi lahko gostje dnevno izbirajo. Želimo, da je večerja pri nas posebno doživetje, kjer gostje razvajajo svoje brbončice v prijetnem, mirnem ambientu.

  • Usposabljati zaposlene in goste, da sami poskrbijo za svoje in naše skupno okolje

Pravila in navodila trajnostnega obnašanja in odnosa do narave krajinskega parka so zapisana na naši spletni strani, v katalogih in info mapah v sobah. To je v pomoč domačinom, ki živimo v dolini, zaposlenim sodelavcem pa tudi gostom hotela in Logarske doline.

Nekaj jih navajamo v nadaljevanju.

Mesečno spremljamo porabo električne energije. V primerih večjih odstopanj od pričakovane porabe ukrepamo tako, da preverimo vzroke in poskušamo porabo vrniti na najnižji možni nivo. Uporabljamo energetsko učinkovito opremo z ustreznimi standardi energetskih ocen.

V hotelu in pripadajočih objektih skrbimo za čimveč naravne svetlobe, 80-odstotkov preostale razsvetljave pa pridobimo z učinkovitimi LED lučmi, ki porabijo 40 % manj energije. V sobah je nameščeno glavno stikalo MASTER ON/OFF, s katerim se vsa razsvetljava v sobi istočasno izključi oziroma vključi. Tako lahko gostje, ko sobo zapustijo, na enostaven način izključijo celotno razsvetljavo.

V turističnih objektih srednjega dela krajinskega parka Logarska dolina je urejeno daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. S tem je omogočena trajnostna raba lokalnih virov. V zimskem času goste informiramo o zračenju sobe z najmanjšo porabo kurjave.

Voda v hotelu je pitna. Izvira iz vodnega vira Ivovec, ki se nahaja na pobočju sredi ohranjene narave Logarske doline. Gostom priporočamo, da jo uživajo. Za zagotavljanje kakovosti vode in varovanja zdravja uporabnikov imamo vpeljan sistem kakovosti HACCP. Na vseh izlivkah v hotelu so nameščeni omejevalci pretoka vode. Porabo vode redno spremljamo in ob vsakem odstopanju sprejemamo ustrezne ukrepe.

 

Gostom je na voljo biološki bazen, ki ga čistijo ribe in mokra-biološka čistila ter rastline. Voda v naravnem ribniku ni klorirana. Polni se iz zbiralnika za deževnico, ki jo prečistimo s filtri in UV dezinfekcijo. Odpiralni čas wellnessa se po potrebi prilagaja, ravno tako delovanje savn. Gostom je na voljo whirlpool, kjer je voda ogrevana na 33° C.

 

V kuhinji za pripravo hrane v največji možni meri uporabljamo sestavine lokalnega in slovenskega izvora. Sestavine uporabimo v celoti. Trudimo se, da pripravimo dnevno svežo hrano, a le toliko, kot jo potrebujemo. Zato smo uvedli sistem naročanja na večerjo, ki pomaga prilagoditi količine priprave hrane in zmanjšati odpadke.

 

Hotel deluje po sistemu ZERO WASTE, kjer se držimo smernic: zmanjšaj (Reduce), ponovno uporabi (Reuse), recikliraj (Recycle) in preoblikuj (Redesign). Naš cilj je zmanjšanje količine nastalih odpadkov in omejevanje uporabe izdelkov za enkratno uporabo.

Splošne informacije in druge posebnosti

• Podjetje Plesnik d.o.o. daje prednost certificiranim dobaviteljem ali dobaviteljem v skladu z najboljšimi okoljskimi in družbenimi praksami.

• Politika nabave zahteva ponovno uporabno, vračljivo in reciklirano blago, če je na voljo.

• Nepotrebne naprave izklopimo kadar hotel ne obratuje.

• Delovanje vseh naprav, ki se ne uporabljajo stalno, omejimo na nujno potrebni obratovalni čas, sicer naprave izklopimo.

• Dokument Trajnostno delovanje daje sodelavcem jasna navodila glede sprejetih ukrepov, ki jih spremljamo in nadgrajujemo.

• Trajnost, energetska učinkovitost in ohranjanje virov sodijo med glavne prioritete družinskega podjetja.

• Uporabljamo okolju prijazen papir in druge materiale.

• Zaposlene in goste osveščamo o recikliranju odpadkov.

• Zbrana prečiščena deževnica služi kot dopolnilo zunanjemu in notranjemu bazenu.

• Hotel nima klimatskih naprav v sobah. Goste vabimo, da uporabljajo naravno zračenje in hlajenje sobe, torej, da odprejo okna. Nočne temperature zunanjega zraka so primerne za naravno hlajenje.

Splošna navodila obnašanja v Krajinskem parku

• Obiskovalce usmerjamo, da hodijo po označenih poteh. S tem ne motijo živali, ne uničujejo rastlin in ne teptajo tal.

• Travnike kmetje kosijo, zato je hoja po njih prepovedana.

• Obiskovalce opozarjamo, naj ne trgajo rož in ostalih rastlin.

• Obiskovalce prosimo, da s sabo ne nosijo hrane in pijače in s tem pomagajo zmanjševati odpadke. Če odpadki vseeno nastanejo, obiskovalce pozivamo, naj jih ne puščajo v parku, temveč jih odnesejo s sabo domov.

• Obiskovalce pozivamo, naj spoštujejo zasebno lastnino in upoštevajo navodila lastnikov zemljišč.

• Goste prosimo, da po 22. uri ne vrtijo glasne glasbe in ne povzročajo hrupa ter tako ne motijo drugih gostov v Logarski dolini in ne vznemirjajo divjih živali.

• Aktivno spodbujamo uporabo alternativnih možnosti za prevoz obiskovalcev (kolesa, e-kolesa, javni prevoz, električni avtomobili itd.)

• Gostom za dnevni izlet priporočamo, da kraje v okolici obiščejo s kolesom ali E-kolesom in ne z avtomobilom.

Destinacija Logarska dolina - Solčavsko

V hotelu Plesnik smo v smislu učinkovite izrabe energije naredili tako rekoč vse, kar je danes za nas tehnološko izvedljivo. Še naprej se bomo trudili in iskali rešitve, kako ohraniti naš planet lep – za vas – za nas!

Pomembno je tudi naše sodelovanje s širšo skupnostjo. V krajinskem parku Logarska dolina in Občini Solčava že vrsto let spodbujamo načelo trajnostnega razvoja, kar dokazujejo številna priznanja, nagrade in certifikati:

 

- 2020; destinacija Logarska dolina - Solčavsko prejemnik zlatega znaka Slovenia Green Destination,

- 2020; destinacija Logarska dolina - Solčavsko med Top 100 trajnostnih destinacij sveta,

- 2019; destinacija Logarska dolina - Solčavsko med Top 100 trajnostnih destinacij sveta,

- 2019; Krajinski park Logarska dolina prejemnik plakete znaka Slovenia Green Park,

- 2018; destinacija Logarska dolina – Solčavsko prejemnik srebrnega znaka Slovenia Green destination,

- 2016; Občina Solčava zaveza k spremljanju in spreminjanju navad prebivalcev in e- cikliranju in pristop k projektu »E- cikliraj« gospodarjenje z e- odpadki LIFE14 GIE/SI/000176 (RS Ministrstvo za okolje in prostor, ZEOS, LIFE, PUP, Saubermacher),

- 2016; priznanje občini Solčava za dolgoletno sodelovanje in podporo pri oblikovanju okolja in pogojev za vzgojo in izobraževanje novih kadrov,

- 2015; pristop in podpis pobude »Stopili smo skupaj« pri promociji čebelarstva. (Čebelarska zveza Slovenije),

- 2015; priznanje Občini Solčava in zahvala za dolgoletno materialno, finančno pomoč in številna gostovanja Zgornjesavinjskega medobčinskega društva invalidov Mozirje (Zgornjesavinjsko medobčinsko društvo invalidov Mozirje),

- 2015; Solčavska panoramska cesta – Pot najlepših razgledov dobi naziv »Naj tematska pot 2015« v okviru vseslovenske akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna (Turistična zveza Slovenije)

- 2015; Solčavska panoramska cesta – Pot najlepših razgledov dobi priznanje za »Naj tematsko pot na regijskem nivoju ( Zavod za gozdove Slovenije OE Nazarje)

- 2013; Center RINKA je prejel 3. nagrado med 400 objekti na natečaju za trajnostno prenovo in gradnjo v Alpah "Constructive Alp".

- 2012; priznanje in zahvala za odlično sodelovanje in so izvedbo trajnostnih projektov z Gozdarskim inštitutom Slovenije (Gozdarski inštitut Slovenije)

- 2012; ZLATI SVINČNIK je prejela občina na področju arhitekture – večnamenska stavba, za arhitekturo večnamenskega objekta Rinka (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije)

- 2012; Občina Solčava prejela plaketo ZLATI KAMEN za dobro vodenje in upravljanje, trajnostno razvojno usmerjenost in učinkovitost delovanja (Zlati kamen je blagovna znamka v lasti podjetij SBR d.o.o. in Planet GV d.o.o.. Projekt Zlati kamen pripravlja multidisciplinarna skupina sedmih strokovnjakov iz različnih podjetij in ustanov. Metodologijo za izbor najboljše občine pripravlja raziskovalni konzorcij, ki združuje strokovnjake s slovenskih univerz.)

- 2009; destinacija Logarska dolina - Solčavsko je pridobila naziv Evropska destinacija odličnosti (EDEN) za turizem v zavarovanih območjih. (“European Destinations of ExcelleNce” je projekt Evropske komisije ob sodelovanju Ministrstva za gospodarski razvoj RS in Slovenske turistične organizacije za nagrajevanje destinacij, ki turizem razvijajo v skladu z načeli okoljske, kulturne in družbene trajnosti

- 2007 družba Logarska dolina d.o.o. je prejela prvo mesto natečaja »Zemljo so nam posodili otroci«.

-  2005; na natečaju »Prihodnost v Alpah« je podjetje Logarska dolina d.o.o. prejelo prvo nagrado CIPRE International v kategoriji zavarovana območja, za upravljanje s parkom.

- 2005; družba Logarska dolina d.o.o je prejela mednarodno nagrado za projektno nalogo Martine Pečnik v okviru projekta Pripravništvo v tujini, Leonardo da Vinci »ALPE«.

- 2000; Logarska dolina d.o.o prejme nagrado za razvoj turizma TURISTIČNI NAGELJ okviru ocenjevanja krajev »Moja dežela lepa in gostoljubna«,

-  od leta 1998 sta bila krajinska parka Logarska dolina in Robanov kot velikokrat med najlepše urejenimi hribovskimi kraji v Sloveniji (trikrat 1. mesto, trikrat 2. mesto in petkrat 3. mesto – Turistična zveza Slovenije)

 Green Globe 

Okoljski znak Green Globe je strukturirana ocena uspešnosti trajnostnih turističnih nastanitvenih in storitvenih podjetij ter njihovih partnerjev v dobavni verigi. Podjetja lahko spremljajo izboljšave in dokumentirajo dosežke, ki vodijo k potrjevanju trajnostnega delovanja in upravljanja njihovih podjetij. Standard za Green Globe vključuje 44 osnovnih meril, podprtih z več kot 380 kazalniki skladnosti. Kazalniki, ki se uporabljajo, se razlikujejo glede na vrsto potrdila, geografsko območje in lokalne dejavnike. Celoten standard za Green Globe se pregleda in posodobi dvakrat na koledarsko leto. Standard za zeleni globus temelji na mednarodno sprejetih merilih, razvitih v 15 letih programa Zeleni globus. Zeleni globus deluje na področju usklajevanja z drugimi uveljavljenimi programi potrjevanja trajnosti po vsem svetu. Proces usklajevanja prispeva k ohranjanju temeljnih meril in hkrati obravnava regionalna vprašanja s sprejetjem lokalno razvitih standardov (Green Globe, 2018).

Green Globe
Green Globe