SPLETNA REZERVACIJA

Eko certifikat

 Green Globe 

Družina Plesnik v Logarski dolini živi že vsaj od leta 1426. Skozi leta sta bili naši glavni dejavnosti kmetijstvo in turizem. Naša ponudba je ves čas popolnoma prilagojena sobivanju z naravo, zato se dolina še danes hvali z izjemno ohranjeno naravno krajino.

Vsi zaposleni Hotela Plesnik se trudimo, da bi na vseh področjih skrbeli za neokrnjeno naravo in trajnostno izrabljali vire. Sprejeli smo vrsto ukrepov, s katerimi želimo osveščati tudi naše goste in dobavitelje. Ravnamo se po Trajnostnem načrtu, ki vključuje okoljske, socio-kulturne, kakovostne, zdravstvene in varnostne vidike. Letno opravimo oceno izboljšav in sproti beležimo nove ukrepe. Za boljši pristop k naravi in kvalitetnejši ponudbi je vedno dobrodošlo mnenje gostov ter dobaviteljev.

 

Načelo trajnostnega življenja je torej moto, ki nas spremlja že vse od malih nog … Držimo se naslednjih načel:

  • Spoštovati skupnost življenja in skrbeti zanj

Naša etična dolžnost je, da skrbimo za druge ljudi in ostale oblike življenja. Prizadevamo si, da bi bila  raba virov in ohranjanje okolja pošteno razdeljena med našo generacijo in generacijami, ki bodo prišle za nami. Naše prizadevanje in razvoj usmerjamo tako, da ne ogroža preživetja drugih vrst in ne uničuje njihovih habitatov. Jasno imamo zapisana pravila obnašanja v Krajinskem parku Logarska dolina.

  • Izboljševati kakovost človeškega življenja

Namen našega razvoja je izboljšati kakovost človekovega življenja. Ekonomska rast je del razvoja, vendar sama po sebi ni cilj in se tudi ne more nadaljevati v neskončnost. Imamo različne cilje, med njimi je tudi dolgo in zdravo življenje … K doseganju tega cilja veliko pripomore tudi zdrava lokalna prehrana, ki jo z veseljem nudimo našim gostom med bivanjem. Gostom nudimo tudi programe za zdravje, ki smo jih oblikovali po načelih permakulture in starih zdravilcev, kot sta Sebastian Kneipp, Rudolf Steiner, in tudi Ayurvede. Vsi programi so sestavljeni iz prilagojene, zdrave prehrane, zdravilnih učinkov zelišč, primernih aktivnosti na prostem, sproščanja z wellness programi, masaž in terapij.

  • Ohraniti vitalnost in pestrost Zemlje

Naš razvoj temelji na obnovitvi narave in vključuje ukrepe za zaščito. Stalno se razvijamo in obenem zagotavljamo trajnostno rabo obnovljivih virov. Vsi ti postopki so podrobno opisani v našem internem dokumentu, ki je del Green Globe eko certifikata – Trajnostni sistem upravljanja. Turistični objekti v dolini se že več desetletij ogrevajo na biomaso, ravno tako se uporablja čistilna naprava za odpadne vode.

  • Spremeniti osebni odnos in ravnanje

Zdravje je naše bogastvo … Da ostanemo zdravi, pa moramo poskrbeti sami, in sicer tako, da skrbimo za našo naravo in naše telo. Stremeti moramo k čim bolj trajnostnem načinu življenja … V naši ponudbi hrane so izdelki lokalnih in slovenskih kmetij. Pri našem odnosu do narave je tudi izjemno pomemben odnos do hrane. Kuhinja pripravlja sveže obroke iz lokalnih sestavin. Da pa hrane ne mečemo stran, je izjemno pomemben korak naročanja na večerjo v naprej. Pripravili smo menije, med katerimi lahko gostje dnevno izbirajo. Želimo, da je večerja pri nas posebno doživetje, kjer gostje razvajajo svoje brbončice v mirnem ambientu.

  • Usposabljati zaposlene in goste, da sami poskrbijo za naše in svoje okolje

Domačini, ki živimo v dolini, zaposleni, ki z nami delajo, ter tudi vsi gostje, ki nas obiščejo, najdejo navodila trajnostnega obnašanja in odnosa do neokrnjene narave zapisana na naši spletni strani, v vseh naših katalogih in info mapah v sobah. Nekaj jih lahko preberete v nadaljevanju.

Mesečno spremljamo porabo električne energije. V primerih večjih odstopanj ukrepamo tako, da preverimo, zakaj je ta nastala in poskušamo porabo vrniti na najnižji nivo delovanja. Oprema, ki jo imamo, je v najvišji meri energetsko učinkovita z ustreznimi standardi energetskih ocen.

V hotelu je v 80 % nameščena energetsko učinkovita LED razsvetljava, ki porabi 40 % manj energije. V sobah imamo nameščeno glavno stikalo MASTER ON/OFF, s katerim se vsa razsvetljava v sobi istočasno izključi oziroma vključi. Tako lahko gostje na enostaven način izključijo celotno razsvetljavo, ko sobo zapustijo.

V turističnih objektih v Krajinskem parku Logarska dolina je urejeno daljinsko ogrevanje na biomaso. S tem je omogočena trajna raba virov. V zimskem času gostom podajamo navodila o zračenju sobe z najmanjšo porabo kurjave.

Voda v hotelu je pitna. Izvira iz vodnega vira Ivovec, ki se nahaja sredi neokrnjene narave Logarske doline. Gostom priporočamo, da jo uživajo. Za zagotavljanje kakovosti vode in varovanja zdravja uporabnikov imamo vpeljan sistem kakovosti HACCP. Na vseh izlivkah v hotelu so nameščeni omejevalci pretoka vode. Porabo vode redno spremljamo in ob vsakem odstopanju sprejemamo ustrezne ukrepe.

 

Gostom je na voljo biološki bazen, ki ga čistijo ribe in mokro-biološka čistila ter rastline. Voda v naravnem ribniku ni klorirana. Voda se polni iz zbiralnika za deževnico. Odpiralni čas wellnessa se po potrebi prilagaja, ravno tako delovanje savn. Gostom je na voljo whirlpool, kjer je voda ogrevana na 33° C.

 

V kuhinji za pripravo hrane uporabljamo v največji možni meri sestavine lokalnega in slovenskega izvora. Sestavine uporabimo v celoti. Trudimo se, da se pripravi dnevno sveža hrana le v takšni meri, kot jo potrebujemo. Zato smo uvedli sistem naročanja na večerjo, ki pomaga prilagoditi količine priprave hrane in zmanjšati odpadke.

Hotel deluje po sistemu ZERO WASTE, kjer se držimo smernic: zmanjšaj (Reduce), ponovno uporabi (Reuse), recikliraj (Recycle) in preoblikuj (Redesign). Naš cilj je zmanjšanje količine nastalih odpadkov in omejevanje uporabe izdelkov za enkratno uporabo.

Splošne informacije in druge posebnosti

• Podjetje ima politiko, ki daje prednost certificiranim dobaviteljem ali dobaviteljem v skladu z najboljšimi okoljskimi in družbenimi praksami.

• Politika nabave zahteva ponovno uporabno, vračljivo in reciklirano blago, če je na voljo.

• Nepotrebne naprave se izklopijo, tudi v času, ko hotel ne obratuje.

• Delovanje vseh naprav, ki se ne uporabljajo stalno, se omeji na nujno potrebni obratovalni čas, sicer se naprave izklopijo.

• Dokument Trajnostno delovanje nudi sodelavcem jasna navodila glede sprejetih ukrepov, ki jih spremljamo in nadgrajujemo.

• Trajnost, energetska učinkovitost in ohranjanje virov sodijo med glavne prioritete družinskega podjetja.

• Uporaba okolju prijaznega papirja in materiala.

• Zaposlene in goste osveščamo o recikliranju odpadkov.

• Zbrana deževnica služi kot dopolnilo zunanjemu in notranjemu bazenu.

• Hotel nima klimatskih naprav v sobah. Goste vabimo, da uporabljajo naravno zračenje in hlajenje sobe, torej, da odprejo okna. Nočne temperature zunanjega zraka so primerne za naravno hlajenje.

 

Splošna navodila obnašanja v Krajinskem parku

• Obiskovalce prosimo, da hodijo po označenih poteh. S tem ne motijo živali in ne uničujejo rastlin.

• Travniki se kosijo, zato je hoja po njih prepovedana.

• Obiskovalce prosimo, da ne trgajo rož in ostalih rastlin.

• Obiskovalce prosimo, da ne nosijo s sabo hrane in pijače in na tak način pomagajo zmanjševati odpadke. Če odpadki vseeno nastanejo, obiskovalce pozivamo, naj jih ne puščajo v parku, temveč jih odnesejo s sabo domov.

• Obiskovalce pozivamo, naj spoštujejo zasebno lastnino in upoštevajo navodila lastnikov zemljišč.

• Goste prosimo, da po 22. uri ne vrtijo glasne glasbe in ne povzročajo hrupa. S tišino ne motijo divjih živali in drugih gostov v hotelu.

• Aktivno spodbujamo uporabo alternativnih možnosti prevoza za udeležence pri udeležbi na dogodku (hibridni avtomobili, kolesa, javni prevoz itd.)

• Gostom za dnevni izlet priporočamo, da kraje v okolici obiščejo z E-kolesom in ne z avtomobilom.

Destinacija Solčavsko

V našem hotelu smo v smislu učinkovite izrabe energije naredili tako rekoč vse, kar je danes za nas tehnološko izvedljivo. Še naprej se bomo trudili in iskali rešitve, kako ohraniti naš planet lep – za vas – za nas!

Pomembno je tudi naše sodelovanje z Občino Solčava. Tudi ta že leta spodbuja načelo trajnostnega razvoja in to dokazuje z mnogimi priznanji in certifikati …

- 2018- priznanje ZSST za destinacijo Solčavsko- Green destination SILVER

- 2019- priznanje ZSST za krajinski park Logarska dolina- GREEN PARK

- 2019- priznanje TOP 100 trajnostnih destinacij na svetu

- 2016; Občina Solčava zaveza k spremljanju in spreminjanju navad prebivalcev in e- cikliranju in pristop k projektu »E- cikliraj« gospodarjenje z e- odpadki LIFE14 GIE/SI/000176 (RS Ministrstvo za okolje in prostor, ZEOS, LIFE, PUP, Saubermacher)

- 2016; priznanje občini Solčava za dolgoletno sodelovanje in podporo (oblikovanje okolja in pogojev za vzgojo in izobraževanje novih kadrov)

- 2015; pristop in podpis pobude »Stopili smo skupaj« pri promociji čebelarstva. (Čebelarska zveza Slovenije)

- 2015; priznanje Občini Solčava in zahvala za dolgoletno materialno, finančno pomoč in številna gostovanja Zgornjesavinjskega medobčinskega društva invalidov Mozirje (Zgornjesavinjsko medobčinsko društvo invalidov Mozirje)

- 2015; »naj tematska pot 2015«Solčavska panoramska cesta – Pot najlepših razgledov v okviru vseslovenske akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna (Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Slovenska turistična organizacija - GIZ pohodništvo in kolesarjenje)

- 2015; priznanje za »Naj tematsko pot na regijskem nivoju ( Zavod za gozdove Slovenije OE Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Slovenska turistična organizacija - GIZ pohodništvo in kolesarjenje)

- 2013; Center RINKA je v švicarskem Bernu prejel 3. nagrado med 400 objekti na natečaju za trajnostno prenovo in gradnjo v Alpah "Constructive Alp".

- 2012; priznanje in zahvala za odlično sodelovanje in so izvedbo trajnostnih projektov z Gozdarskim inštitutom Slovenije (Gozdarski inštitut Slovenije)

- 2012; ZLATI SVINČNIK je prejela občina na področju arhitekture – večnamenska stavba, za arhitekturo večnamenskega objekta Rinka (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije)

- 2012; Občina Solčava prejela plaketo ZLATI KAMEN za dobro vodenje in upravljanje, trajnostno razvojno usmerjenost in učinkovitost delovanja (Zlati kamen je blagovna znamka v lasti podjetij SBR d.o.o. in Planet GV d.o.o.. Projekt Zlati kamen pripravlja multidisciplinarna skupina sedmih strokovnjakov iz različnih podjetij in ustanov. Metodologijo za izbor najboljše občine pripravlja raziskovalni konzorcij, ki združuje strokovnjake s slovenskih univerz.)

- 2009; je Občina pridobila certifikat Evropska destinacija odličnosti (EDEN) za trajnostno upravljanje zavarovanih območij. (“European Destinations of ExcelleNce” (Evropske destinacije odličnosti) je projekt Evropske komisije za nagrajevanje destinacij, ki turizem razvijajo v skladu z načeli okoljske, kulturne in družbene trajnosti.)

 -2009; priznanje destinaciji Solčavsko ob pridobitvi naziva Evropska destinacija odličnosti (European Destination of ExcelleNce), (Ministrstvo za gospodarski razvoj in Slovenska turistična organizacija)

Poleg tega so bila podeljena priznanja družbi Logarska dolina d.o.o in sicer: - TURISTIČNI NAGELJ (2000),   okviru ocenjevanja krajev »Moja dežela lepa in gostoljubna«.

-  Logarska Dolina kot naselje in del krajinskega parka se je od leta 1998 več let zapored uvrstila med tri najlepše urejene hribovske kraje.

- Družba Logarska dolina d.o.o je prejela mednarodno nagrado za projektno nalogo v okviru projekta mobilnosti Leonardo da Vinci »ALPE«.

-  Na natečaju »Prihodnost v Alpah« je podjetje Logarska dolina prejelo prvo nagrado CIPRE International v kategoriji zavarovana območja.

- družba je prejela prvo mesto natečaja »Zemljo so nam podarili otroci«.

 Green Globe 

Okoljski znak Green Globe je strukturirana ocena uspešnosti trajnostnih turističnih nastanitvenih in storitvenih podjetij ter njihovih partnerjev v dobavni verigi. Podjetja lahko spremljajo izboljšave in dokumentirajo dosežke, ki vodijo k potrjevanju trajnostnega delovanja in upravljanja njihovih podjetij. Standard za Green Globe vključuje 44 osnovnih meril, podprtih z več kot 380 kazalniki skladnosti. Kazalniki, ki se uporabljajo, se razlikujejo glede na vrsto potrdila, geografsko območje in lokalne dejavnike. Celoten standard za Green Globe se pregleda in posodobi dvakrat na koledarsko leto. Standard za zeleni globus temelji na mednarodno sprejetih merilih, razvitih v 15 letih programa Zeleni globus. Zeleni globus deluje na področju usklajevanja z drugimi uveljavljenimi programi potrjevanja trajnosti po vsem svetu. Proces usklajevanja prispeva k ohranjanju temeljnih meril in hkrati obravnava regionalna vprašanja s sprejetjem lokalno razvitih standardov (Green Globe, 2018).

Green Globe
Green Globe