SPLETNA REZERVACIJA

Trajnostna prizadevanja in eko certifikat

 Green Globe

Družina Plesnik v Logarski dolini živi že 700 let. Glavni dejavnosti naših prednikov sta bili kmetijstvo in gozdarstvo, od začetka 20. stoletja pa tudi turizem.

V hotelu Plesnik si zato prizadevamo za sonaravni in ekoturizem ter trajnostno rabo virov. Sprejeli smo vrsto ukrepov, s katerimi želimo osveščati tudi naše goste in dobavitelje. Ravnamo se po Trajnostnem načrtu, ki vključuje okoljske, socio-kulturne, kakovostne, zdravstvene in varnostne vidike. Letno opravimo oceno izboljšav in sproti beležimo nove ukrepe, pri čemer upoštevamo tudi mnenja gostov in dobaviteljev. Smo tudi ponosni nosilci okoljskega znaka Green Globe, ki je strukturirana ocena uspešnosti trajnostnih turističnih nastanitvenih in storitvenih podjetij ter njihovih partnerjev v dobavni verigi.

 

Tradicija in v zibelko položeno poslanstvo nas zavezuje k doslednemu upoštevanju naslednjih načel:

Spoštovati skupnost življenja in skrbeti zanj

Prizadevamo si za zmerno rabo virov in ohranjanje okolja, da bi ga bile deležne tudi generacije, ki prihajajo. Naš razvoj usmerjamo tako, da ne ogroža preživetja drugih vrst in ne uničuje njihovih habitatov. Jasno imamo zapisana pravila obnašanja v Krajinskem parku Logarska dolina.

 

Trudimo se izboljšati kakovost življenja in bivanja

Naš namen je izboljšati kakovost človekovega življenja. K doseganju tega cilja veliko pripomore zdrava lokalna prehrana, ki jo z veseljem nudimo našim gostom. Na voljo so jim tudi programi za zdravje, oblikovani po načelih permakulture, Sebastiana Kneippa, Rudolfa Steinerja in ayurvede. Sestavljeni iz prilagojene, zdrave prehrane, zdravilnih učinkov zelišč, primernih aktivnosti na prostem, sproščanja z wellness programi, masaž in terapij.

 

Prizadevamo si k ohranjanju neokrnjene narave

Naš razvoj temelji na trajnostni rabi obnovljivih virov, zdržnem poseganju v prostor in odgovornem ravnanju z odpadki. Vsi ti postopki so podrobno opisani v našem internem dokumentu, ki je del Green Globe eko certifikata – Trajnostni sistem upravljanja. Turistični objekti v dolini se že več kot deset let ogrevajo na lesno biomaso iz lokalnih virov in uporabljajo čistilno napravo za odpadne vode.

 

Naš cilj je spremeniti odnos in ravnanje

Da ostanemo zdravi, moramo poskrbeti za naravo in naše telo, kar bomo dosegli s čim bolj trajnostnim načinom življenja. Izjemno pomemben je odnos do hrane. V naši ponudbi so izdelki lokalnih in slovenskih kmetij. Da pa bi zavrgli kar čim manj hrane, smo uvedli naročanje na kosilo in večerjo ter pripravili opcije menijev, med katerimi gostje dnevno izbirajo.

 

Drobne spremembe za velik napredek

Pravila in navodila trajnostnega obnašanja in odnosa do narave krajinskega parka so namenjena domačinom, ki živimo v dolini, zaposlenim ter tudi gostom hotela in Logarske doline:

Mesečno spremljamo porabo električne energije in ukrepamo v primerih večjih odstopanj od pričakovane porabe. Uporabljamo energetsko učinkovito opremo z ustreznimi standardi energetskih ocen. Obenem delovanje vseh naprav, ki se ne uporabljajo stalno, omejimo na nujno potrebni obratovalni čas, sicer jih izklopimo.

 

Skrbimo za čimveč naravne svetlobe, 80-odstotkov preostale razsvetljave pa pridobimo z učinkovitimi LED lučmi, ki porabijo 40 % manj energije. V sobah je nameščeno glavno stikalo MASTER ON/OFF, s katerim se vsa razsvetljava v sobi istočasno izključi, oziroma vključi.

V turističnih objektih srednjega dela krajinskega parka Logarska dolina je urejeno daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Tako trajnostno uporabljamo lokalne vire. V zimskem času goste informiramo o zračenju sobe z najmanjšo porabo kurjave. V hotelskih sobah ni klimatskih naprav. Goste spodbujamo, da odprejo okna in tako poskrbijo za naravno zračenje.

 

Voda v hotelu je pitna. Izvira iz vodnega vira Ivovec, ki se nahaja na pobočju sredi ohranjene narave Logarske doline. Goste spodbujamo k uporabi. Za zagotavljanje kakovosti vode in varovanja zdravja uporabnikov imamo vpeljan sistem kakovosti HACCP. Na vseh izlivkah v hotelu so nameščeni omejevalci pretoka vode. Porabo vode redno spremljamo in ob vsakem odstopanju sprejemamo ustrezne ukrepe.

Gostom je na voljo biološki bazen, ki ga čistijo ribe in mokra-biološka čistila ter rastline. Voda v naravnem ribniku ni klorirana. Polni se iz zbiralnika za deževnico, ki jo prečistimo s filtri in UV dezinfekcijo. Odpiralni čas wellnessa se po potrebi prilagaja, ravno tako delovanje savn. Gostom je na voljo whirlpool, kjer je voda ogrevana na 33° C.

 

Hotel deluje po sistemu ZERO WASTE, kjer se držimo smernic: zmanjšaj (Reduce), ponovno uporabi (Reuse), recikliraj (Recycle) in preoblikuj (Redesign). Naš cilj je zmanjšanje odpadkov in omejevanje uporabe izdelkov za enkratno uporabo, zato uporabljamo ponovno uporabno, vračljivo in reciklirano blago, če je na voljo, okolju prijazen papir in druge materiale, zaposlene in goste pa osveščamo o recikliranju odpadkov.

 

Odgovornost širimo tudi izven hotela, na destinaciji Logarska dolina – Solčavsko

Pomembno je tudi naše sodelovanje s širšo skupnostjo. V krajinskem parku Logarska dolina in Občini Solčava že vrsto let spodbujamo načelo trajnostnega razvoja, kar dokazujejo številna priznanja, nagrade in certifikati, med drugim smo prejemnik zlatega znaka Slovenia Green Destination, večkrat  smo se uvrstili med top 100 trajnostnih destinacij sveta itd.

Splošne informacije in druge posebnosti

• Podjetje Plesnik d.o.o. daje prednost certificiranim dobaviteljem ali dobaviteljem v skladu z najboljšimi okoljskimi in družbenimi praksami.

• Politika nabave zahteva ponovno uporabno, vračljivo in reciklirano blago, če je na voljo.

• Nepotrebne naprave izklopimo kadar hotel ne obratuje.

• Delovanje vseh naprav, ki se ne uporabljajo stalno, omejimo na nujno potrebni obratovalni čas, sicer naprave izklopimo.

• Dokument Trajnostno delovanje daje sodelavcem jasna navodila glede sprejetih ukrepov, ki jih spremljamo in nadgrajujemo.

• Trajnost, energetska učinkovitost in ohranjanje virov sodijo med glavne prioritete družinskega podjetja.

• Uporabljamo okolju prijazen papir in druge materiale.

• Zaposlene in goste osveščamo o recikliranju odpadkov.

• Zbrana prečiščena deževnica služi kot dopolnilo zunanjemu in notranjemu bazenu.

• Hotel nima klimatskih naprav v sobah. Goste vabimo, da uporabljajo naravno zračenje in hlajenje sobe, torej, da odprejo okna. Nočne temperature zunanjega zraka so primerne za naravno hlajenje.

Splošna navodila obnašanja v Krajinskem parku

• Obiskovalce usmerjamo, da hodijo po označenih poteh. S tem ne motijo živali, ne uničujejo rastlin in ne teptajo tal.

• Travnike kmetje kosijo, zato je hoja po njih prepovedana.

• Obiskovalce opozarjamo, naj ne trgajo rož in ostalih rastlin.

• Obiskovalce prosimo, da s sabo ne nosijo hrane in pijače in s tem pomagajo zmanjševati odpadke. Če odpadki vseeno nastanejo, obiskovalce pozivamo, naj jih ne puščajo v parku, temveč jih odnesejo s sabo domov.

• Obiskovalce pozivamo, naj spoštujejo zasebno lastnino in upoštevajo navodila lastnikov zemljišč.

• Goste prosimo, da po 22. uri ne vrtijo glasne glasbe in ne povzročajo hrupa ter tako ne motijo drugih gostov v Logarski dolini in ne vznemirjajo divjih živali.

• Aktivno spodbujamo uporabo alternativnih možnosti za prevoz obiskovalcev (kolesa, e-kolesa, javni prevoz, električni avtomobili itd.)

• Gostom za dnevni izlet priporočamo, da kraje v okolici obiščejo s kolesom ali E-kolesom in ne z avtomobilom.

Green Globe
Green Globe