Trajnostna prizadevanja in eko certifikat

hotelu Plesnik si zato prizadevamo za sonaravni turizem ter trajnostno rabo virov. Sprejeli smo vrsto ukrepov, s katerimi želimo osveščati tudi naše goste in dobavitelje. Ravnamo se po Trajnostnem načrtu, ki vključuje okoljske, sociokulturne, kakovostne, zdravstvene in varnostne vidike.

 

Letno opravimo oceno izboljšav in sproti beležimo nove ukrepe, pri čemer upoštevamo tudi mnenja gostov in dobaviteljev. Smo tudi ponosni nosilci okoljskega znaka Green Globe, ki nudi strukturiran vpogled v uspešnost trajnostnih turističnih nastanitvenih in storitvenih podjetij ter njihovih partnerjev v dobavni verigi.

Tradicija in poslanstvo

Tradicija in v zibelko položeno poslanstvo nas zavezujeta, da se dosledno zavzemamo za lokalno skupnost in skrbimo zanjo. Prizadevamo si za zmerno rabo virov in ohranjanje okolja, da bi ga ohranili tudi za generacije, ki prihajajo. Naš razvoj usmerjamo tako, da ne ogroža preživetja drugih vrst in ne uničuje njihovih habitatov. Jasno imamo zapisana pravila obnašanja v Krajinskem parku Logarska dolina.

Trudimo se izboljšati kakovost življenja in bivanja

Naš namen je izboljšati kakovost življenja. K doseganju tega cilja veliko pripomore zdrava lokalna prehrana, ki jo z veseljem nudimo našim gostom. Izbirajo lahko tudi med programi za zdravje, oblikovanimi po načelih permakulture, Sebastiana Kneippa, Rudolfa Steinerja in ayurvede. Programi so sestavljeni iz prilagojene, zdrave prehrane, zdravilnih učinkov zelišč, aktivnosti na prostem, sproščanja z wellness programi, masaž in terapij.

Ohranjamo neokrnjeno naravo

Naš razvoj temelji na trajnostni rabi obnovljivih virov, zdržnem poseganju v prostor in odgovornem ravnanju z odpadki. Vsi ti postopki so podrobno opisani v našem internem dokumentu, ki je del Green Globe eko certifikata – Trajnostni sistem upravljanja. Turistični objekti v dolini se že več kot deset let ogrevajo na lesno biomaso iz lokalnih virov in uporabljajo čistilno napravo za odpadne vode.

Naš cilj so spremembe na bolje

Da ostanemo zdravi, moramo poskrbeti za naravo in naše telo. To bomo dosegli s čim bolj trajnostnim načinom življenja. Izjemno pomemben je odnos do hrane. V naši ponudbi so izdelki lokalnih in slovenskih kmetij. Da pa bi zavrgli kar čim manj hrane, smo uvedli naročanje na kosilo in večerjo ter pripravili opcije menijev, med katerimi gostje dnevno izbirajo.

Drobne spremembe za velik napredek

Pravila in navodila trajnostnega obnašanja in odnosa do narave krajinskega parka moramo spoštovati vsi: domačini, ki živimo v dolini, zaposleni v hotelu ter tudi gostje hotela in obiskovalci Logarske doline.

 

Oglejte si, kako z majhnimi koraki v Hotelu Plesnik ustvarjamo velike spremembe:

  1. V našem hotelu spremljamo mesečno porabo električne energije in ukrepamo v primerih večjih odstopanj od pričakovane porabe. Uporabljamo energetsko učinkovito opremo z ustreznimi standardi energetskih ocen. Obenem delovanje vseh naprav, ki se ne uporabljajo stalno, omejimo na nujno potrebni obratovalni čas, sicer jih izklopimo.
  2. Skrbimo za čimveč naravne svetlobe, 80 % preostale razsvetljave pa pridobimo z učinkovitimi LED lučmi, ki porabijo 40 % manj energije. V sobah je nameščeno glavno stikalo MASTER ON/OFF, s katerim se vsa razsvetljava v sobi istočasno upravlja.
  3. V turističnih objektih srednjega dela krajinskega parka Logarska dolina je urejeno daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Tako trajnostno uporabljamo lokalne vire. V zimskem času goste informiramo o zračenju sobe z najmanjšo porabo kurjave.
  4. V hotelskih sobah ni klimatskih naprav. Goste spodbujamo, da odprejo okna in tako poskrbijo za naravno zračenje.
  5. Voda v hotelu je pitna. Izvira iz vodnega vira Ivovec, ki se nahaja na pobočju sredi ohranjene narave Logarske doline. Za zagotavljanje kakovosti vode in varovanja zdravja uporabnikov imamo vpeljan sistem kakovosti HACCP.
  6. Na vseh izlivkah v hotelu so nameščeni omejevalci pretoka vode. Porabo vode redno spremljamo in ob vsakem odstopanju sprejemamo ustrezne ukrepe.
  7. Gostom je na voljo ribnik, ki ga čistijo ribe in mokra biološka čistila ter rastline. Voda v naravnem ribniku ni klorirana. Polni se iz zbiralnika za deževnico, ki jo prečistimo s filtri in UV dezinfekcijo.
  8. Odpiralni čas wellnessa se po potrebi prilagaja, ravno tako delovanje savn. Gostom je na voljo whirlpool bazen, kjer temperatura vode znaša 33° C.
  9. Hotel deluje po sistemu ZERO WASTE, kjer se držimo smernic: zmanjšaj (Reduce), ponovno uporabi (Reuse), recikliraj (Recycle) in preoblikuj (Redesign). Naš cilj je zmanjšanje odpadkov in omejevanje uporabe izdelkov za enkratno uporabo. Zato uporabljamo ponovno uporabno, vračljivo in reciklirano blago, če je na voljo, okolju prijazen papir in druge materiale, zaposlene in goste pa osveščamo o recikliranju odpadkov.

Odgovornost širimo tudi izven hotela, na destinaciji Logarska dolina – Solčavsko

Pomembno je tudi naše sodelovanje s širšo skupnostjo. V krajinskem parku Logarska dolina in Občini Solčava že vrsto let spodbujamo načela trajnostnega razvoja, kar dokazujejo številna priznanja, nagrade in certifikati. Med drugim smo prejemnik zlatega znaka Slovenia Green Destination, večkrat smo se uvrstili med top 100 trajnostnih destinacij sveta itd.

Green Globe
Green Globe